Reklama

Stavebno-dopravná spoločnosť

Vitajte na našej stránke


Zaoberáme sa:

  • Zhotovenie schém a podkladov pre plošné spoje (jednostranné, dvojstranné aj viacvrstvé) podľa zadania vrátane zaistenia výroby.
  • Opravy výkonových spínaných meničov a zdrojov, zdrojov pre svetelné výbojky a LED svetlá a svetlotechniku.
  • Zhotovenie zariadení na základe dodaných vzoriek – spätná analýza.


PAME s.r.o.